30/11
2020
taal:
english nederlands

Algemene Voorwaarden

Op alle rechtsbetrekkingen van Dutch Image Factory zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 66/2016. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Download de Algemene Voorwaarden hier

Copyright © 2020 Dutch Image Factory
Powered by AWINK Websolutions